RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

Użytkownik zgadza się na to, że administrator danych może użytkownika kontaktować w celach marketingowych, w szczególności przesyłając informacje handlowe drogą elektroniczną, telefonicznie i / lub pocztą. Użytkownik może otrzymać mnóstwo informacji na temat produktów i usług administratora danych oraz jednostek z nim współpracujących, w zależności od preferencji oraz zainteresowań okazanego przez użytkownika odnośnie różnych tematów oraz działań. Użytkownik może edytować swoje dane oraz preferencje w ramach konta użytkownika lub wysyłając e-mail pod adres gdpr@edsystem.cz

Zaznaczając pole, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym dane kontaktowe, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu dla wyżej wymienionych celów marketingowych odnośnie produktów i usług administratora danych oraz jednostek z nim współpracujących drogą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą.

Użytkownik może anulować zezwolenie w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail pod adres gdpr@edsystem.cz

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych
Użytkownik zgadza się na to, że administrator danych jest uprawniony do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika w zakresie: nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP w tym również wrażliwe i inne dane osobowe udostępniane przez użytkownika (dalej tylko „dane osobowe”), w celu:
(i) wykonania zobowiązań wynikających z wniosku lub umowy zawartej z użytkownikiem,
(ii) wysyłania informacji handlowych oraz innych informacji dotyczących administratora danych w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
(iii) wykonania powiązanych kontraktów, w szczególności dotyczących umów z dostawcami administratora danych,
(Iv) wykonania innych obowiązków prawnych związanych z wnioskiem lub umową użytkownika zawartą z administratorem danych w związku z jej realizacją i / lub
(v) w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora danych przed postępowaniem sądowym, administracyjnym lub innym.
Te oto dane osobowe będą chronione przez administratora danych, przetwarzane wyłącznie do wymienionych celów i przechowywane przez okres czasu niezbędny do tego celu.
Administrator danych niniejszym informuje użytkownika o prawach do:
(i) dostępu do danych osobowych i ich edytowania,
(ii) usunięcia i / lub przeniesienia,
(iii) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wysyłając e-mail pod adresem gdpr@edsystem.cz, administrator danych odpowie w trybie natychmiastowym lub w terminie krótszym niż 30 dni zgodnie z art. 15-23 rozporządzenia (UE) 2016/679. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

W przypadku wielokrotnych lub nieuzasadnionych wniosków administrator danych jest uprawniony do naliczenia rozsądnej opłaty za koszty związane z rozpatrzeniem wniosku.