Usługi finansowe

Dostosowujemy się do Twoich potrzeb oraz potrzeb Twoich klientów  • Indywidualne podejście do każdego Klienta.
  • Linia kredytowa nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Ocena klasyfikacyjna oceniająca i kategoryzująca poziom zdolności kredytowej danego podmiotu.
  • Klienci z otwartą linią kredytową mogą wystąpić o przedłużenie terminu płatności.